• Hem

• Skriverier

• Teknikinformation

• Produktinformation

• Säljmaterial

• Webbproduktion

• Utbildning

• Kunder

• Kontakt

  

 

 

 

Hyr en lärare för ett par timmar, en dag eller för en komplett kurs.

Utbildningsföretag, företag, kommuner och privatpersoner anlitar Razzmatazz Marketings konsulttjänster.

Ett utbildningsprojekt inleds oftast med en behovsanalys och en kunskapsinventering.

Med detta i bagaget skräddarsyr vi sedan kursinnehåll, pedagogisk metod, läromedel, kursens tempo och förläggning i tid och rum efter just era behov. På detta sätt blir kursen mer effektiv, både resultat- inlärnings- och kostnadsmässigt.

En kurs ska inte bara skapa en nyförvärvad säkerhet, den ska också inspirera till variation och fräscha angreppssätt.

Vi erbjuder både grund och fördjupningskurser (standardutbildningar)

Med avstamp i ett problemområde skräddarsyr vi en utbildning som är person- och företagsanpassat.

 

Grundläggande datautbildningar och IT-kunskap (Mac/PC)

Det finns många människor som har kommit i kontakt med datorer utan att få någon egentlig utbildning. Vissa klara sig ändå, men de flesta av oss behöver lite hjälp på traven för att komma vidare.

Man har kanske lärt sig vissa rutiner som fungerar, men det kan ju finnas bättre sätt, effektivare sätt, roligare sätt...

Exempel på utbildningsrelaterade tjänster:

Windows-kunskap & Mac-hantering, Internetutbildning för personal, Layout - bild - text, MS Office.

Installation av programvaror, filsökning.

Dokumentmallar

Lärarhandledning på plats hos kund (PC-coach)

Användarhandböcker och rutinbeskrivningar

Anpassning av programvaror

Anpassning av katalog- och filstrukturer

Kunskapsanalyser

Utarbetande av interna IT-rutiner

 

Grafisk produktion

Lär dig skapa grafiska produkter. Vi lär dig hur du ska jobba för att få ut mer av dina programvaror för grafisk produktion och webbproduktion.

Vi erbjuder utbildning mot företag och användare inom grafisk produktion. Vi hjälper våra kunder att effektivisera användningen av de digitala verktyg och redskap som används för grafisk produktion. Utbildningen anpassas helt efter de personliga grundkunskaperna.

Vi arbetar på olika nivåer med nedanstående program.

Adobes programvaror:

  • Acrobat

  • Illustrator

  • InDesign

  • PageMaker

  • Photoshop


Exempel på genomförda utbildningsinsatser

  • Utbildning i webbproduktion

  • Grund- och vidareutbildning i ordbehandling

  • Grund- och vidareutbildning i layout & desktop publishing (DTP)

  • Informationsseminarier om Internet och IT-användning

  • Läsa och förstå teknisk engelska

Både enskilda företag och marknadsavdelningar inom större företag såväl som kommunala förvaltningar har utnyttjat våra tjänster på detta område.

 

Från ax till limpa, från dator till färdig trycksak

Du har utrustning och program för att kunna skapa tryckfärdiga original, men du har hittills lämnat över större delen av arbetet till någon annan.

Här finns såväl tid som pengar att spara! Lär dig vad som krävs för att originalet ska vara tryckfärdigt och att resultatet ska bli som förväntat.

Talar du med tryckare på tryckares vis? Grafisk allmänbildning och ett gemensamt språk är ett måste för alla som arbetar med trycksaker. Du får större säkerhet i dina tryckerikontakter. Märker leverantören att du kan din sak, är chansen större att han anstränger sig extra. Sedan kan du även spara pengar genom vettiga beställningar.

 

Hemsida, webbplats, ftp, http, site, javascript, hotell...

Kontaminasammanblandningen är stor.

Vi hjälper företag att reda ut begreppen. Vi analyserar informationsbehoven, bygger upp en struktur, producerar webbsidorna, hittar rätt webbhotell, utbildar personal som ska sköta webbplatsen.

Kort sagt - hjälper företag att komma igång med en webbplats.