• Hem

        Exempel

• Teknikinformation

• Produktinformation

• Säljmaterial

• Webbproduktion

• Utbildning

• Kunder

• Kontakt

  

 

 

 

Även om vår huvudsakliga inriktning är att utveckla och producera information med teknisk inriktning eller med kvalificerat innehåll så har vi fler strängar på vår lyra.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med det skrivna ordet, kommunikation, målgruppsanalys och marknadsfrågor. Det är kompetenser som kan appliceras på många olika verksamhetsområden och frågeställningar.

Dessutom har vi stor erfarenhet av branschens alla olika verktyg för framställning av informations- och marknadsmaterial och delar gärna med oss av vår kunskap, både i form av kurser, informationsträffar och genom att bygga mallar och lättanvända arbetsdokument så att våra kunder själva kan producera material inom sin grafiska profil.      

Exempel på andra uppdrag är:

 • Artiklar för fackpress, kund- och personaltidningar samt press releaser

 • Projektledning och koordinering av informations-, marknadsförings- och lokaliseringsprojekt

 • Omvärldsanalys, marknadsundersökning och konsekvensstudier

 • Produkt- och tjänsteanalys för att modifiera och fastställa kravspecifikation

 • Målgruppsanalys, användardefinition och genomgång av kundprofil för att säkerställa målgruppsinriktning och optimal användning av produkt eller tjänst

 • Implementering av användarperspektiv vid produktutveckling

 • IT support, Mac och Windows; Inkoppling av epost och bredband, programinstallationer, felsökning

 • Utveckling av malldokument och arbetsdokument i bla Office-paketet, Adobe Creative Suite-programmen och Frontpage

 • Specialanpassade utbildningar för att skapa arbetsrutiner vid datorhantering

 • Marknads- och konkurrensanalyser inom HR- och managementområdena

 • Produktion av facktidningsartiklar inom teknik och IT

 • Produktion av informationsmaterial för kommuner och övrig offentlig sektor

 • Textframställning, marknadsanpassning eller redigering av informations-, reklam- och utbildningsmaterial

 • Planering och förberedelse inför utställningar, mässor och konferenser; säljmaterial, utskick, monter, skyltar etc.

 • Multimediapresentationer och presentationsmaterial