• Hem

• Skriverier

• Teknikinformation

• Produktinformation

• Säljmaterial

• Webbproduktion

• Utbildning

• Kunder

• Kontakt

  

 

 

 

Teknikinformation är att förklara teknik; med text, bild och ljud i en genomtänkt kombination. Att göra det svårbegripliga begripligt, att informera, utbilda, upplysa - med målet att produkten eller tjänsten ska kunna användas på ett optimalt sätt.
Att beskriva tekniska produkter, processer, sammanhang så att "vanligt" folk begriper.
Inte skall man väl behöva ha en ingenjörsexamen för att kunna ställa in sin video, eller en ordbok för att kunna laga mat i mikrovågsugnen?

En bra text lockar till läsning, är lätt att förstå och fastnar i minnet.

Den viktigaste uppgift som en skribent har är att ordna så att läsaren förstår texten och kommer ihåg innehållet. För att uppnå detta måste skribenten ha klart för sig vem hon skriver för och varför hon skriver. Skribenten behöver alltså tillräckligt med faktaunderlag vilket hon skaffar sig genom att testa produkten ordentligt och genom att läsa produktspecifikationer, ritningar och testrapporter.

Lika viktigt som själva texten är strukturen i materialet. Är det lättillgängligt och greppbart? Lätt att hitta i och söka i? Ibland kan det finnas en hyfsad text att utgå ifrån, men den behöver struktureras, redigeras och presenteras med en tydlig layout.

Teknikinformation handlar om användarstöd.

Informationen kan förmedlas via en tryckt manual eller handbok, eller direkt på en bildskärm som ett interaktivt hjälpsystem.
Den kan visas som video eller multimediapresentation, som OH-bilder eller diabildspel.
Instruktionerna kan vara tryckta direkt på produkten eller förpackningen; beskrivningarna kan fästas som klistermärke eller skyltar.
Teknikinformation är det som följer med under produktens hela livslängd.
Montering - Installation - Uppstart - Användning - Underhåll - Avveckling.

Börja pula direkt eller titta i manualen först?

Skador på person eller produkt, felaktig hantering och omständig inlärning kostar pengar alldeles i onödan.
Många misstag skulle kunna undvikas om användaren läser dokumentationen istället för att börja experimentera på egen hand.

Behovet av riktig teknikinformation har fått ökad betydelse, inte minst med hänsyn till dagens alltmer komplexa produkter. Det gäller att användaren får den tekniska information som behövs för att rätt hantera produkten eller tjänsten.

Våra dokumentationstjänster kan bestå av informationsanalys, framställning av handböcker & manualer, produktbeskrivningar, installationsanvisningar, on-line hjälpsystem för visning på skärm och andra typer av dokumentation både på svenska och engelska.

Språk, teknik och kultur

Vi arbetar även med översättningar, men då handlar det inte om att översätta ord för ord, mening för mening. Vi ser till hela textens innehåll och kan inte bara översätta texter rakt av, utan också strukturera om och anpassa materialet till nya sammanhang. Texten hamnar rätt i databasapplikationen eller programvaran.
Lokalisering är fackuttrycket för denna typ av översättningar.

Vi har skribenter med utbildning och erfarenhet inom både teknik och pedagogik, med väl utvecklad språkkänsla.
Vi skriver så folk begriper!

Våra kunder arbetar med telekom, IT, luft- och värmeväxlingssystem, bilar, medicinsk teknik, juridik,  byggprodukter, handikapphjälpmedel, coaching, e-handel,  övervakningsutrustning, nätverksapparater... Vi arbetar med detsamma!

Kvalitetskontrollen är hård och kundnyttan i fokus.

Honnörsordet för god teknikinformation är användarvänlig!