• Hem

• Skriverier

• Teknikinformation

• Produktinformation

• Säljmaterial

• Webbproduktion

• Utbildning

• Kunder

• Kontakt

  

 

 

 

Vi gör det obegripliga begripligt!
 

Information - i form av fackpressartiklar, teknisk information, marknadskommunikation och grafisk kommunikation – det är huvudspåret för Razzmatazz verksamhet.

Vi skriver, utvecklar och producerar kvalificerad information och dokumentation; ofta i form av djuplodande pressmaterial, tekniska utforskningar eller produktblad. Det kan också handla om, manualer, handböcker, hjälpsystem för datorprogram eller någon annan typ av information som användaren behöver för att utnyttja en produkt eller tjänst på ett effektivt och enkelt sätt. Vårt synsätt utgår alltid från läsaren och slutanvändaren, oavsett om hon är ingenjör, jurist eller en "vanlig Svensson".

Det kan också handla om profilinformation, marknads- och presentationsmaterial inom business-to-business, där vi t.ex. kan leverera en översiktlig produkt- eller tjänstebeskrivning, en väl strukturerad företagspresentation, teknisk copytext, fackpressartiklar, press releaser, en komplett webbplats eller ett helt marknadsföringskoncept - färdigt, tryckt och paketerat för utleverans till slutkund. Vi samarbetar med ett flertal specialister som fotografer, grafisk formgivare, översättarbyrå, webbprogrammerare m.fl.


Komplicerat - helt enkelt!
 

I en värld där konkurrensen är hård och där de globala kontakterna ökar har det blivit allt viktigare att få fram det man har att säga på ett okomplicerat och begripligt sätt, ofta kortfattat. Med andra ord - att kunna kommunicera med ledning, medarbetare och arbetskamrater, med kunder och leverantörer och, allt oftare, med människor och organisationer som har andra kulturmönster än de vi är vana vid.

Företagets effektivitet och konkurrenskraft är beroende av en väl fungerande kommunikation. En väl fungerande kommunikation är också en av förutsättningarna för att medarbetare skall trivas och göra ett bra jobb.

Varje bransch har sina specifika villkor, språk och regelverk.

I tekniskt inriktade företag är den kommunikation som rör tekniska produkter, processer och tjänster mycket viktig ur många olika aspekter. Tekniska beskrivningar ska vara begripliga. De skall förmedla trovärdighet, leveranssäkerhet och känsla för kvalitet. De ska följa lagar, förordningar och säkerhetsdirektiv.
Artiklar ska profilera företaget ut mot branschen, kunder, leverantörer och anställda. Produktblad, säljmaterial och annan dokumentation ska ha god layout och design samt text anpassad till mottagaren. Dessutom ska informationen vara lockande och säljande.

Olika typer av företag med kvalificerade tjänster, t ex advokatbyråer, managementkonsulter, personal- och verksamhetsutvecklare, har andra förutsättningar som påverkar språk, marknadsföringskanaler och tilltal. Vi hjälper till att fokusera marknadsföringsinsatserna mot rätt målgrupperna med rätt ton i tilltalet.

• Olika typer av uppdrag